Behandling

Hem / Behandling
Osteopati

Osteopatisk behandling

Osteopat Akuten arbetar med vård som är patientcentrerad. Vi fokuserar på din smärtproblematik där vi tillsammans kommer fram till en behandlingsplan som fungerar just för dig.

På ditt första osteopatiska besök genomförs en amnanes där vi diskuterar igenom din allmänna hälsa, såsom din sjukdomshistoria, medicinering och livsstil. Beroende vad din smärtproblematik är så ser vi igenom din kroppshållning samt rörlighet. Vid behov utförs även ortopediska test, neurologiska test där motorik, sensorik och reflexer inkluderas, och vid behov kan blodtryck kollas upp. Vidare undersöks patienten via palpation för att undersöka vilken vävnad som är smärtpåverkad. Efter undersökning kommer vi fram till en arbetsdiagnos som vi sedan kan påbörja behandling.

Med en global helhetssyn av kroppen kan vi vidare se vad som orsakar ditt problem och behandla för att minska risken att smärtproblematiken inte återkommer.

Ett osteopatiskt besök tar 30 minuter.

Återbesök tar oftast 30 min beroende på vad som orsakat smärtan, och hur länge du har haft besvär. Vid återbesöket fortsätter vi med avlastning för att din kropp skall återgå till så god funktion som möjligt.

Om osteopat behandling inte är lämplig kommer läkarvård föreslås.

Osteopatiska behandlingsformer

Osteopaten använder sig av olika tekniker för att återfå god funktion i rörelseapparaten, här är några av dessa tekniker som kan användas:
Är en teknik som innebär att man låser in leden mot en barriär där man med en snabb, hastig och lätt rörelse går igenom barriären. Vid nedsatt rörlighet i en led är denna teknik användbar.
Detta är en direkt teknik som med mjuka och upprepande rörelser behandlar leden genom stretch av led, ligament och omkringliggande muskler.
Denna direkta teknik används för att förlänga eller stärka muskeln. Man tar muskeln eller leden till en barriär och begär ett motstånd och sedan slappna av.
Organ ligger inneslutna i fascia (bindväv) och fäster sig via ligament. Ibland så kan dessa binvävsstrukturer ge sämre rörlighet i organets rörlighet och funktionen kan försämras. Genom visceral behandling kan man öka rörligeten för organen och där med påverka nervsystemet.
Denna teknik används av osteopater för att få omkringliggande ligament och muskler att slappna av. Det gör man genom att föra ligamentet/leden till ett avslappnat läge och där smärtan kan lindras.
Här arbetar man med avslappning i vävnaden där man för en led in till en avslappnad position och håller kvar i ca 90 sekunder för att sedan sakta komma tillbaka till ursprungsläget. Här arbetar man med att minska smärta i vävnaden.
I dagligt tal IVM (Involontary movement) är en lugnare form av behandling för att minska på spänningar i kroppen.
Används som direkt teknik för att öka cirkulationen i muskulaturen samt bindväv för att minska smärta i vävnaden.
Massageterapi

Massageterapi behandling

Massage - Svensk Klassisk Massage 30 min

Är en mer inriktad behandlingsform på problemområde, där man går in i muskulaturen och masserar samtidigt som man löser upp ytliga spänningar och får igång blodcirkulationen i hela kroppen.

Massage - Svensk Klassisk Massage 75 min

Är en avslappnande och rogivande behandlingsform för hela kroppen, där man går in i muskulaturen och masserar samtidigt som man löser upp ytliga spänningar och får igång blodcirkulationen i hela kroppen.

Har du ont i kroppen?

Inom osteopatin behandlar man inte bara symptomet, utan hela personen. Boka tid för behandling via bokadirekt knappen här intill!